Znaleziono 16 artykułów

Piotr Briks

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Megiddo - perła archeologii biblijnej Piotr Briks s. 5-17
Struktura psalmu jako czynnik podkreślający jego teologiczną wymowę Piotr Briks s. 13-20
Zakochani bogowie Asyrii : poemat o Nabu i Taszmentu Piotr Briks s. 23-38
Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako Ludu Bożego (Ne 9-10) Piotr Briks s. 79-97
Księga Jonasza jako element dyskusji nad założeniami reformy Państwa Izraelskiego w okresie perskim Piotr Briks s. 91-106
Ślady hebrajskich wierzeń w życie po śmierci Piotr Briks s. 95-107
Babiloński ślad wydarzeń biblijnych? : Komentarz do odkrycia prof. Michaela Jursy Piotr Briks s. 100-106
Sprawozdanie z sympozjum "Mezopotamskie tło Biblii" : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 14-16 kwietnia 2008 Piotr Briks Marcin Nockowski s. 107-110
Sprawozdanie z 48. Sympozjum Biblistów Polskich w Tarnowie Piotr Briks s. 177-180
Sprawozdanie z 9. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) i 50. Sympozjum Biblistów Polskich Piotr Briks Cezary Korzec s. 195-199
51. Sympozjum biblistów polskich : (Toruń, 17-19 września 2013) Piotr Briks Cezary Korzec Tomasz Zaklukiewicz s. 195-197
"The Hebrew & Aramaic lexicon of the Old Testament", Ludwig Kohler, Walter Baumgartner, Leiden 2000 : [recenzja] Piotr Briks Walter Baumgartner (aut. dzieła rec.) Ludwig Kohler (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Koniec świata czy apokatastaza? : Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej", Piotr Briks, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski Piotr Briks (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Multimedialny świat Biblii Piotr Briks s. 215-222
"Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej", Piotr Briks, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Briks (aut. dzieła rec.) s. 222-232
Biblia i teologia o stworzeniu Piotr Briks Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 292-294