Znaleziono 6 artykułów

Piotr Jaskóła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakrament chrztu według Jana Kalwina Piotr Jaskóła s. 37-45
Zbawienie w Chrystusie : perspektywa ekumeniczna Piotr Jaskóła s. 37-56
"Spiritus effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Świętego w misterium zbawienia", Piotr Jaskóła, Opole 1994 : [recenzja] Michał Czajkowski Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Elementy protologii", Piotr Jaskóła, Opole 1998 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 226-227
Biblia i teologia o stworzeniu Piotr Briks Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Problem małżeństwa w relacjach ewangelicko‐rzymskokatolickich. Historia i perspektywy nowych rozwiązań", Piotr Jaskóła, Opole 2013 : [recenzja] Piotr Jaskóła Piotr Kroczek s. 365-367