Znaleziono 33 artykuły

Jan Słomka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Augustine’s Argumentation against Religious Freedom Jan Słomka s. 7-17
Eklezjalno-teologiczne podstawy praktyki pokutnej wprowadzonej przez Cypriana w Kartaginie Jan Słomka s. 24-37
Marcelego z Ancyry interpretacja Prz 8,22-30 Jan Słomka s. 38-44
Sin in Origen's Homilies on Leviticus Jan Słomka s. 58-69
Sin in Origen’s "Homilies on Leviticus" Jan Słomka s. 58-69
Ireneusz i przebóstwienie człowieka Jan Słomka s. 97-104
Ciało i Krew Jezusa jako pokarm. J 6,48-58 w interpretacji Klemensa Aleksandryjskiego Jan Słomka s. 131-138
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Piotr Jeuté Józef Naumowicz Jan Słomka s. 137-145
"Pokarm i ofiara : refleksja eucharystyczna wczesnych ojców greckich", Jan Słomka, Łódź 2000 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Teologia ojców Kościoła : podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą", Michael Fiedrowicz, Kraków 2009 : [recenzja] Jan Słomka Michael Fiedrowicz (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Konieczność zbawienia : antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury", Jacek Kempa, Katowice 2009 : [recenzja] Jan Słomka Jacek Kempa (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Początki teologii Kościoła", Henryk Pietras, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Słomka Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Klasztory, mnisi, mniszki : obraz życia monastycznego w „Registrum Epistularum” Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego", Janusz Lewandowicz, Kraków 2018 : [recenzja] Jan Słomka Janusz Lewandowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-199
Starotestamentalne przymierza w interpretacji Orygenesa Jan Słomka s. 213-226
"Sobór Nicejski (325) : Kontekst religijny i polityczny : Dokumenty : Komentarze", Henryk Pietras, Kraków 2013 : [recenzja] Jan Słomka Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Keryks – kerygma w mowach Grzegorza z Nazjanzu", Grzegorz Jaśkiewicz, Siedlce 2003 : [recenzja] Jan Słomka Grzegorz Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Księgi Pisma Świętego w ujęciu izagogi Juniliusza Afrykańczyka", Bogdan Czyżewski, Poznań 2003 : [recenzja] Jan Słomka Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Pomyśleć świat jako całość według św. Grzegorza z Nyssy", Elżbieta Kotkowska, Poznań 2003 : [recenzja] Jan Słomka Elżbieta Kotkowska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Teologia judeochrześcijańska : Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim", Jean Danielou, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Słomka Jean Danielou (aut. dzieła rec.) s. 233
"II qarto discorso contro gli ariani dello Pseudoatanasio : analisi theologica", Jan Słomka, Roma 1993 : [recenzja] Jan Gliściński Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 253-255
Chrzest jako pieczęć Jan Słomka s. 255-271
"Pisma św. Augustyna o małżeństwie i dziewictwie : przekład i komentarz", red. A. Eckmann, Lublin 2003 : [recenzja] A. Eckmann Jan Słomka s. 293-296
„Lehrbuch der Patrologie”, Hubertus R. Drobner, Freiburg in Breisgau -Basel-Wien, 1994 : [recenzja] Jan Słomka Hubertus R. Dobner (aut. dzieła rec.) s. 309-310
Z historii interpretacji nicejskiego wyznania wiary Jan Słomka s. 323-338
System i nadzieja : uwagi na marginesie książki H. U. von Balthasara, „Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?”, tłumaczenie i wprowadzenie ks. Stanisław Budzik, Tarnów 1998 Jan Słomka s. 333-341
Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej Jan Słomka s. 337-353
„Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej”, Manlio Simonetti, tł. Tomasz Skibiński, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Słomka Manlio Simonetti (aut. dzieła rec.) Tomasz Skibiński (tłum.) s. 357-359
„Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte”, Band 1, Wolf-Dieter Hauschild, Gütersloch 1995 : [recenzja] Jan Słomka Wolf-Dieter Hauschild (aut. dzieła rec.) s. 359-361
„Bóg zbawienia. Tradycja, reguła i symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych”, Bernard Sesboüé, Joseph Wolinski (Pierwszy tom historii dogmatów opracowywanej pod red. Berna r da Sesboüé SJ), tłum. Piotr Rak, red. naukowa Tadeusz Dzidek, Kraków 1999 : [recenzja] Jan Słomka Tadeusz Dzidek (aut. dzieła rec.) Bernard Sesboüé (aut. dzieła rec.) Joseph Wolinski (aut. dzieła rec.) Piotr Rak (tłum.) s. 359-361
„Pierwsze pisma greckie o dziewictwie: Pseudo-Klemens Rzymski Listy o dziewictwie” ; „Uczta” Metody z Olimpu; Pseudo-Bazyli, Homilia o dziewictwie”, wstęp i opracowanie Józef Naumowicz, tł. Stanisław Kalinkowski, Wojciech Kania, Józef Naumowicz, Kraków 1997 : [recenzja] Jan Słomka Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.) Metody z Olimpu (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (tłum.) Wojciech Kania (tłum.) Józef Naumowicz (tłum.) s. 361-363
„O wcieleniu Słowa”, Atanazy z Aleksandrii, przekład, wprowadzenie, przypisy i indeksy Michał Wojciechowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Jan Słomka Atanazy z Aleksandrii (aut. dzieła rec.) Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) Michał Wojciechowski (tłum.) s. 363-364
Teologiczne podstawy egzegezy Orygenesa i jej aktualność Jan Słomka s. 477-489
"Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym : antologia tekstów I–III wieku", Jan Słomka, Kraków 2004 : [recenzja] Grzegorz Kucza Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 493-495