Znaleziono 9 artykułów

Bogdan Czyżewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja jako Ucieczka grzeszników w nauczaniu Ojców Kościoła Bogdan Czyżewski s. 58-69
Chrystocentryzm mariologii Melitona z Sardes Bogdan Czyżewski s. 62-69
Czy Meliton z Sardes był modalistą? Bogdan Czyżewski s. 67-77
Duch Święty a Maryja w pismach św. Ambrożego z Mediolanu : (komentarz do Łk 1, 35) Bogdan Czyżewski s. 102-113
Nauka Ojców Kościoła o nadziei w encyklice «Spe salvi» Bogdan Czyżewski s. 145-153
"Słowo oczyma Gołębicy", Krzysztof Bardski, Warszawa 2007 : [recenzja] Bogdan Czyżewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Księgi Pisma Świętego w ujęciu izagogi Juniliusza Afrykańczyka", Bogdan Czyżewski, Poznań 2003 : [recenzja] Jan Słomka Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 232
"50 lat w służbie Słowu Bożemu", Bogdan Czyżewski, Gniezno 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Kanonicy Kapituły Gnieźnieńskiej 1918-2009", red. Bogdan Czyżewski, Krzysztof Wędkowski, Gniezno 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wędkowski (aut. dzieła rec.) s. 407-410