Znaleziono 10 artykułów

Józef Naumowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posąg Chrystusa z Paneas w źródłach patrystycznych i bizantyńskich Józef Naumowicz s. 43-54
Pierwsze wczesnochrześcijańskie świadectwa o święcie Bożego Narodzenia Józef Naumowicz s. 79-106
Biuletyn patrystyczny Józef Naumowicz Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Tomasz Waliszewski Jerzy Wojtczak s. 125-134
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz s. 127-136
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Emil Stanula Marek Starowieyski s. 133-142
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Piotr Jeuté Józef Naumowicz Jan Słomka s. 137-145
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Marek Starowieyski Danuta Tum s. 153-161
"Geneza chrześcijańskiej rachuby lat : historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego mniejszego", Józef Naumowicz, Kraków-Tyniec 2000 : [recenzja] Wincenty Myszor Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Orzech i laska Aarona czyli zgłębianie i głoszenie Słowa Bożego w ujęciu Ojców Kościoła Józef Naumowicz s. 253-266
„Pierwsze pisma greckie o dziewictwie: Pseudo-Klemens Rzymski Listy o dziewictwie” ; „Uczta” Metody z Olimpu; Pseudo-Bazyli, Homilia o dziewictwie”, wstęp i opracowanie Józef Naumowicz, tł. Stanisław Kalinkowski, Wojciech Kania, Józef Naumowicz, Kraków 1997 : [recenzja] Jan Słomka Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.) Metody z Olimpu (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (tłum.) Wojciech Kania (tłum.) Józef Naumowicz (tłum.) s. 361-363