Znaleziono 25 artykułów

Emil Stanula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Widowiska w ocenie Ojców Kościoła Emil Stanula s. 7-16
Saeculum Christianum Emil Stanula s. 7-8
Aniołowie oraz ich upadek według Ambrozjastra Emil Stanula s. 105-116
Elementy montanistyczne w eklezjologii Tertuliana przed formalnym przejściem na montanizm Emil Stanula s. 105-145
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Emil Stanula Marek Starowieyski s. 133-142
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Emil Stanula Marek Starowieyski s. 137-148
"Wybór mów : kazania świąteczne i okolicznościowe", św. Augustyn, tłum. ks. Jan Jaworski, wstęp i oprac. o. Emil Stanula, Warszawa 1973 : [recenzja] Wacław Eborowicz Św. Augustyn (aut. dzieła rec.) Jan Jaworski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Epektasis - Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou", wyd. Jacques Fontaine i Charles Kannengiesser, Paris 1972 : [recenzja] Emil Stanula Jacques Fontaine (aut. dzieła rec.) Charles Kannengiesser (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Clement of Alexandria's Treatment of the Problem of Evil", W. E. C. Hoyd, Oxford 1971 : [recenzja] Emil Stanula W. E. C. Hoyd (aut. dzieła rec.) s. 181
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Clement of Alexandria : a Study in Christian Platonism and Gnosticism", S. R. C. Lilla, Oxford 1971 : [recenzja] Emil Stanula S. R. C. Lilla (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre 1980", wyd. Felix Heinzer, Christoph Schönborn, Fribourg 1982 : [recenzja] Emil Stanula Felix Heinzer (aut. dzieła rec.) Christoph Schönborn (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Las bases antropologicas de Pelagio en su tratado de las Expositiones", J. B. Valero, Madrid 1980 : [recenzja] Emil Stanula Juan Bautista Valero (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Apologie", św. Atanazy, tł., wstęp i oprac. Jan Ożóg, przygot. do druku Stanisław Kalinkowski, Emil Stanula, Warszawa 1979 : [recenzja] Czesław Mazur św. Atanazy (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) Jan Ożóg (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Starożytne Teksty Chrześcijańskie : kazania i homilie na święta pańskie i maryjne", red. Ludwik Gładyszewski, Lublin 1976 : [recenzja] Emil Stanula Ludwik Gładyszewski (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Das erhaltene werk", Dionysius von Alexandrien, wyd. W. A. Bienert, Stuttgart 1972 : [recenzja] Emil Stanula Dionysius von Alexandrien (aut. dzieła rec.) W. A. Bienert (aut. dzieła rec.) s. 203
"Briefe", część 2, Basilius von Caesarea, wyd. Wolf-Dieter Hauschild, Stuttgart 1973 : [recenzja] Emil Stanula Basilius von Caesarea (aut. dzieła rec.) Wolf-Dieter Hauschild (aut. dzieła rec.) s. 204
Chrystocentryzm duchowej interpretacji Pisma Świętego w ujęciu św. Hilarego z Poitiers Emil Stanula s. 217-236
"Die grosse katechetische Rede - Oratio catechetica magna", wyd. Joseph Barbel, Stuttgart 1971 : [recenzja] Emil Stanula Joseph Barbel (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Die Reichskirche nach Konstantin dem Grossen", część 2, Karl Baus, Hans-Georg Beck, Eugen Ewig, Hermann Josef Vogt, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Emil Stanula Karl Baus (aut. dzieła rec.) Hans-Georg Beck (aut. dzieła rec.) Eugen Ewig (aut. dzieła rec.) Hermann Josef Vogt (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Les ouvres des anciens auteurs chrétiens Emil Stanula s. 235-245
"Der Kommentar zum Evangelium nach Matthaeus", Origenes, hrsg. Hermann J. Wogt, Stuttgard 1993 :[recenzja] Emil Stanula Hermann J. Wogt (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Briefe. T. 1", Basilius von Caesarea, hrsg. Wolf-Dieter Hauschild, Stuttgard 1990 : [recenzja] Emil Stanula Basilius von Caesarea (aut. dzieła rec.) Wolf-Dieter Hauschild (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Briefe. T. 3", Basilius von Caesarea, hrsg. Wolf-Dieter Hauschild, Stuttgard 1993 : [recenzja] Emil Stanula Basilius von Caesarea (aut. dzieła rec.) Wolf-Dieter Hauschild (aut. dzieła rec.) s. 271-272
"Św. Cyprian : Listy", Emil Stanula, tłum. W. Szołdrski, wstęp M. Michalski, Warszawa 1969 : [recenzja] Anna Słomczyńska M. Michalski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) W. Szołdrski (aut. dzieła rec.) s. 427-431
"Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej", Orygenes, przekł. i oprac. Stanisław Kalinowski, wstęp ks. Emil Stanula, Warszawa 1984 : [recenzja] Ewa Wipszycka Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 829-830