Znaleziono 13 artykułów

Czesław Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współdziałanie z zakładami pracy Czesław Mazur s. 31-32
Biskup Arkadiusz Marian Lisiecki (12 I 1880 - 13 V 1930), inicjator serii "Pism Ojców Kościoła" w polskim tłumaczeniu Czesław Mazur s. 113-120
Biuletyn patrystyczny Włodzimierz Godlewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 125-136
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 133-145
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Marek Starowieyski s. 133-143
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Janina Starowieyska Marek Starowieyski s. 143-155
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 149-160
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 155-164
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Urszula Korab Stanisław Longosz Czesław Mazur Kazimierz Obrycki Bożena Rostkowska Marek Starowieyski Danuta Tum s. 163-179
"Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu", N. W. Pigulewska, tł. Cz. Mazur, Warszawa 1989 : [recenzja] Jan Gliściński Czesław Mazur (aut. dzieła rec.) N. W. Pigulewska (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Studia nad Nonnosem", Henryk Wójtowicz, Lublin 1980 : [recenzja] Czesław Mazur Henryk Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Apologie", św. Atanazy, tł., wstęp i oprac. Jan Ożóg, przygot. do druku Stanisław Kalinkowski, Emil Stanula, Warszawa 1979 : [recenzja] Czesław Mazur św. Atanazy (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) Jan Ożóg (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne, t. 1", Janina Czerniatowicz, Czesław Mazur, Lublin 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Janina Czerniatowicz (aut. dzieła rec.) Czesław Mazur (aut. dzieła rec.) s. 587-588