Znaleziono 12 artykułów

Kazimierz Obrycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 91-98
List Apostolski Papieża Jana Pawła II na 1600-lecie śmierci świętego Bazylego : Patres Ecclesiae Jan Paweł II Kazimierz Obrycki Jan Gajek (tłum.) Franciszek Starowieyski (tłum.) s. 125-145
Biuletyn patrystyczny Józef Naumowicz Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Tomasz Waliszewski Jerzy Wojtczak s. 125-134
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki s. 145-157
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Jerzy Wojtczak s. 145-152
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Jerzy Sobkowiak Marek Starowieyski s. 151-162
Biuletyn patrystyczny Lidia Domaszewicz Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki Andrzej Ring Marek Starowieyski Katarzyna Urbaniak s. 159-171
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Urszula Korab Stanisław Longosz Czesław Mazur Kazimierz Obrycki Bożena Rostkowska Marek Starowieyski Danuta Tum s. 163-179
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 171-186
"Hören und Handeln Lateinische Auslegungen des Vaterunsers in der Alten Kirche bis zum 5. Jahrhundert", Klaus Bernhard Schnurr, Freiburg im Breisgau 1985 : [recenzja Kazimierz Obrycki Klaus Bernhard Schnurr (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Maria nei sermoni di San Massimo Vescovo di Torino", Lino M. Spinelli, Vicenza 1983 : [recenzja] Kazimierz Obrycki Lino M. Spinelli (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Kazimierz Obrycki Paweł Wróblewski Jarosław Wąsowicz s. 179-191