Znaleziono 36 artykułów

Jan Gliściński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesnochrześcijańska kontrowersja paschalna do czasu Soboru Nicejskiego (325 r.) Jan Gliściński s. 43-54
Apogeum arianizmu (359-360 r.) Jan Gliściński s. 43-55
Antychrześcijańskie ustawodawstwo szkolne Juliana Apostaty Jan Gliściński s. 47-53
Zagadnienia społeczne w pismach Ojców Kościoła Jan Gliściński s. 53-65
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ojców Kościoła Jan Gliściński s. 53-59
Polityka kościelna św. Bazylego Wielkiego Jan Gliściński s. 71-79
Arianizm jako narodowa religia Germanów Jan Gliściński s. 81-87
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 89-96
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Waldemar Siwiński Henryk Skorowski Marek Starowieyski s. 93-102
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 101-106
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor s. 109-118
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski Leon Nieścior s. 115-124
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 119-128
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz s. 127-136
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Henryk Skorowski s. 129-135
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 129-140
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Piotr Jeuté Józef Naumowicz Jan Słomka s. 137-145
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński s. 141-153
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 143-152
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Jolanta Kamińska Joanna Suska Barbara Walicka s. 147-157
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Marek Starowieyski Danuta Tum s. 153-161
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 165-174
Wokół problematyki pedagogiczno-pastoralnej u Ojców Kościoła Jan Gliściński s. 167-176
"Morte e immortalità nella catechesi dei Padri del III-IV secolo", pod red. S. Felici, Roma 1985 : [recenzja[] Jan Gliściński Sergio Felici (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Dizionario patristico e di antichità cristiane", t. II, pod red. A. Di Bernardino, Casale Monferrato 1984 : [recenzja] Jan Gliściński Angelo Di Bernardinbo (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Die Eschatologie des Hilarius von Poitiers. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts", Michael Durst, Bonn 1987 : [recenzja] Jan Gliściński Michael Durst (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Die frühen Christen. Wie die Römer sie sahen", Robert L. Wilken, Graz-Wien-Köln 1986 : [recenzja] Jan Gliściński Robert L. Wilken (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"La Chiesa nella conversione di S. Agostino", Nicola Lanzi, Vaticano 1989 : [recenzja] Jan Gliściński Nicola Lanzi (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Biblia Gentium. Primo contributo per un indice delle citazioni, dei riferimenti e delle allusioni alla Bibbia negli autori pagani, greci e latini, di età imperiale", Giancarlo Rinaldi, Roma 1989 : [recenzja] Jan Gliściński Giancarlo Rinaldi (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Introduzione ai Padri della Chiesa", G. Bosio, E. Dal Covolo, M. Maritano, Roma 1991 : [recenzja] Jan Gliściński Guido Bosio (aut. dzieła rec.) Enrico Dal Covolo (aut. dzieła rec.) Mario Maritano (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"La mariologia nella catechesi dei Padri (eta postnicena)", a cura di Sergio Felici, Roma 1991 : [recenzja] Jan Gliściński Sergio Felici (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu", N. W. Pigulewska, tł. Cz. Mazur, Warszawa 1989 : [recenzja] Jan Gliściński Czesław Mazur (aut. dzieła rec.) N. W. Pigulewska (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Lo studio dei Padri della Chiesa oggi", a cura di Enrico Dal Covolo, Achille M. Triacca, Libreria Ateneo Salesiano 1991 : [recenzja] Jan Gliściński Enrico Dal Covolo (aut. dzieła rec.) Achille M. Triacca (aut. dzieła rec.) s. 194
"Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Jan Gliściński Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"II qarto discorso contro gli ariani dello Pseudoatanasio : analisi theologica", Jan Słomka, Roma 1993 : [recenzja] Jan Gliściński Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Giovanni Battista de Rossi. L'archeologo esploratore delle Catacombe", Antonio Baruffa, Città del Vaticano 1994 : [recenzja] Jan Gliściński Antonio Baruffa (aut. dzieła rec.) s. 382