Znaleziono 3 artykuły

Manlio Simonetti

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łk 1, 35 w sporach chrystologicznych II i III wieku Manlio Simonetti s. 136-150
„Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej”, Manlio Simonetti, tł. Tomasz Skibiński, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Słomka Manlio Simonetti (aut. dzieła rec.) Tomasz Skibiński (tłum.) s. 357-359
"Ortodossia ed eresia tra I e II secolo", Manlio Simonetti, Messina 1994 : [recenzja] Stanisław Strękowski Manlio Simonetti (aut. dzieła rec.) s. 390-391