Znaleziono 16 artykułów

Janusz Lewandowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biskup dr Adam Lepa – jego biografia i działalność naukowa : słowo wstępne rektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. dra Janusza Lewandowicza Janusz Lewandowicz s. 7-8
Współczesne pytania Antygony : o wolności wyborów, o źródłach prawa i uzasadnieniu moralnej słuszności czynów Janusz Lewandowicz s. 23-42
Tragedia grecka jako dzieło religijne Janusz Lewandowicz s. 31-48
Cesarskie prawodawstwo zakonne sprzed Kodeksu Justyniana Wielkiego Janusz Lewandowicz s. 135-154
"Klasztory, mnisi, mniszki : obraz życia monastycznego w „Registrum Epistularum” Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego", Janusz Lewandowicz, Kraków 2018 : [recenzja] Jan Słomka Janusz Lewandowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-199
Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Semonarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2005 Janusz Lewandowicz s. 273-275
Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Semonarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2006 Janusz Lewandowicz s. 275-276
Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2012 Janusz Lewandowicz s. 303-305
Seminarium jako szkoła życia : przemówienie inauguracyjne Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2007 Janusz Lewandowicz s. 305-307
Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Semonarium Duchownego w Łodzi ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickieg 2010 Janusz Lewandowicz s. 331-333
Przemówienie inauguracyjne rektora ks. dra Janusza Lewandowicza na otwarcie roku akademickiego 2001 Janusz Lewandowicz s. 355-357
Przemówienie inauguracyjne rektora ks. dra Janusza Lewandowicza na otwarcie roku akademickiego 2002 Janusz Lewandowicz s. 373-375
Program działania i ideał naszej uczelni : przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2009 Janusz Lewandowicz s. 377-379
Przemówienie inauguracyjne Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2011 Janusz Lewandowicz s. 401-404
Przemówienie ks. rektora Janusza Lewandowicza z okazji inauguracji roku akademickiego 2004 Janusz lewandowicz s. 445-447
Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2008 Janusz Lewandowicz s. 497-500