Znaleziono 19 artykułów

Dariusz Dziadosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eliasz - starotestamentalny typ obrońcy wiary w jedynego Boga Jahwe i Jego prawa Dariusz Dziadosz s. 5-20
Kapłański poemat o Bogu Stwórcy (Rdz 1,1-2,4a) Dariusz Dziadosz s. 5-37
Kiedy napisano historię Izraela? Łukasz Niesiołowski-Spano Dariusz Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 5-16
Teocentryczna historiografia Izraela, czyli kim był deuteronomista i jego dzieło? Dariusz Dziadosz s. 5-24
Modlitwa konsekracyjna Salomona (1Krl 8,22-53) teologiczną wykładnią znaczenia i roli świątyni w Izraelu Dariusz Dziadosz s. 9-32
Genealogie Księgi Rodzaju : pomiędzy historią, tradycją i teologią Dariusz Dziadosz s. 9-40
Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27 - 25,18) Dariusz Dziadosz s. 15-40
Teologiczne tradycje o początkach biblijnego Izraela Dariusz Dziadosz s. 23-47
Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela Dariusz Dziadosz s. 29-51
Dawid i jego synowie : wychowawczy i polityczny dramat na dworze królewskim Dariusz Dziadosz s. 39-63
Boża i ludzka wierność : teologiczny obraz zdobycia Kanaanu Dariusz Dziadosz s. 43-66
Lewici i kapłani w Księdze Powtórzonego Prawa Dariusz Dziadosz s. 43-67
Biblijny kontekst tradycji o narodzinach Mojżesza (Wj 1,8-2,10) Dariusz Dziadosz s. 51-77
Przejście przez morze - aktywna obecność Boga kreująca Izrael (Wj 13,17-14,31) Dariusz Dziadosz s. 71-92
Prorok stróżem porządku etycznego w Izraelu w epoce rodzącej się monarchii Dariusz Dziadosz s. 109-123
"Archaeology of the Books of Samuel... The Entangling of the Textual and Literary History", Philippe Hugo, Adrian Schenker, Leiden 2010 : [recenzja] Dariusz Dziadosz Philippe Hugo (aut. dzieła rec.) Adrian Schenker (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych „Świadkowie wiary – Rok wiary w Kościele” (KUL, 13 marca 2013) Dariusz Dziadosz s. 255-260
Wyrocznie Jahwe kluczem do Deuteronomistycznej Historii królów Janusz Lemański Dariusz Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Monarcha odrzucony przez Boga i lud : proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu", Dariusz Dziadosz, Przemyśl 2006 : [recenzja] Józef Błażej Łach Dariusz Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 361-365