Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2003, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych Alicja Zdziechiewicz s. 5-30
Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku : wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki Teresa Banasiowa s. 31-45
Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz) : u genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 47-78
Rękopiśmienne "Kantyczki po polsku" z XVII wieku : problemy proweniencji i autorstwa Halina Popławska s. 79-91
Klęska awanturnicy w "Mowie ostatniej..." Jana Gawińskiego : historia a tradycja literacka Ewa Rot s. 93-107
Jan Chryzostom Pasek i jego badacze : dwie sztuki postaciowania Patrycja Potoniec s. 109-120
Ks. Benedykt Chmielowski : "wielki lingwista", biegły znawca i obrońca łaciny : w świetle "Nowych Aten" Maria Wichowa s. 121-132
"Popielec" Urbana Szostowicza : nieznany utwór nieznanego autora Joanna Napiórkowska s. 133-142
Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809 Jacek Wójcicki s. 143-171
Bardowie rezydenci : fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku Dorota Samborska-Kukuć s. 173-183
Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów Agata Roćko s. 185-194
Od Pyjasa do Popiełuszki : obraz "męczennika politycznego" w poezji Agnieszka Dębska s. 195-210
Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza Maciej Wróblewski s. 211-217
Hiperbola w reklamie i panegiryku Piotr Michałowski s. 219-228
Listy w sprawach osobistych na łamach prasy Małgorzata Szpakowska s. 229-236
Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne Katarzyna Czarnecka s. 237-245
Historie nie tylko tragiczne... Katarzyna Wąsala s. 249-253
"Poeci na tułaczce : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947", Wojciech J. Podgórski, Warszawa 2002 : [recenzja] Irena Łossowska Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 253-256