Znaleziono 13 artykułów

Irena Łossowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje nad lekturą : o świadomości historycznej Irena Łossowska
Zarys problematyki sentymentalnej w powieściach Michała Dymitra Krajewskiego Irena Łossowska s. 3-25
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Zdzisław Libera (1913-1998) Irena Łossowska s. 49-53
Między historyzmem oświeceniowym a romantycznym. Rzecz o powieści Franciszka Salezego Jezierskiego "Rzepicha" Irena Łossowska s. 75-92
Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem Irena Łossowska s. 109-118
Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi Irena Łossowska s. 118-125
"Zarys problematyki sentymentalnej w powieściach Michała Dymitra Krajewskiego", Irena Łossowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Irena Łossowska (aut. dzieła rec.) s. 148
Kopczyński czy Krajewski? Sprawa niepewnego autorstwa Irena Łossowska s. 155-160
"Poeci na tułaczce : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947", Wojciech J. Podgórski, Warszawa 2002 : [recenzja] Irena Łossowska Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Irena Łossowska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Problem pracy a miejsce człowieka w społeczeństwie", Władysław Korcz, Zielona Góra 1981 : [recenzja] Irena Łossowska Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 504-506
Michał Dymitr Krajewski jako historyk Irena Łossowska s. 505-528
Polsko-czeskie kontakty naukowe w Towarzystwie Przyjaciół Nauk (1800-1831) Irena Łossowska s. 687-714