Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2006, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krwawy świt, mroczny dzień... : problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej Jacek Wójcicki s. 3-4
Siedemnastowieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej Małgorzata Krzysztofik s. 7-20
Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich Piotr Grochowski s. 21-33
Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości : o poezji rokoszu Zebrzydowskiego Iwona Maciejewska s. 35-47
Hetman Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszowej z lat 1606-1608 Piotr Borek s. 49-62
Polskie wiersze okolicznościowe okresu rokoszu Zebrzydowskiego : problemy genologiczne Teresa Banaś s. 63-75
Echo w służbie poezji rokoszu Zebrzydowskiego Urszula Wich s. 77-87
Jana Szczęsnego Herburta "Strzała, którą Korona Polska... do dziatek swych stanu szlacheckiego wypuściła" : dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru Maria Wichowa s. 89-98
Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa : okres Smuty Henryk Wisner s. 99-108
Moskiewska trylogia Jana Żabczyca Michał Kuran s. 109-126
"Powinne poszanowanie", czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu : oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza Małgorzata Trębska s. 127-138
"Wiek naprawdę stracony" : poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej Grzegorz Trościński s. 139-155
O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji Agnieszka Budzyńska-Daca s. 157-169
Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza Marcin Bauer s. 171-182
Ludożercy na Kremlu : we współczesnych opisach i własnych relacjach Jerzy Kroczak s. 183-195
Adama Władysławiusza lamenty "moskiewskie" w imieniu kobiet pisane Roman Krzywy s. 197-207
Słowo na "theatrum" wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad : epizod smoleński Maria Barłowska s. 209-229
Plebejskie "potkania" z niechcianym żołnierzem : na przykładzie wybranych komedii polskich z początku XVII wieku Piotr Pirecki s. 231-238
Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie : w 370 rocznicę śmierci kapelana obozowego Maria Rowińska-Szczepaniak s. 239-252
"Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie..." : problematyka społeczno-religijna w kazaniach Fabiana Birkowskiego Dariusz Dybek s. 253-263
Obrazowanie w kazaniach politycznych : od Skargi do Starowolskiego Patrycja Potoniec s. 265-273
Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy Sławomir Baczewski s. 275-285
Dwa polskie teksty "ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu" z pierwszej połowy XVII wieku Mirosław Lenart s. 287-303
Motyw niewoli tatarsko-tureckiej w poezji początku XVII wieku : z perspektywy grzechu Renata Ryba s. 305-318
Polska i szwedzka epika propagandowa w pierwszej połowie XVII wieku Jakub Niedźwiedź s. 319-330
Hieronim Chrystian Holsten w Polsce : "potop" widziany oczyma niemieckiego najemnika Tomasz Ślęczka s. 331-345
Obrazy Polski i Polaków w Dymitriadach z perspektywy brytyjskiej Beata Cieszyńska s. 347-362
O sławie Maryny Mniszchówny : dumna wojewodzianka jako nieustająca inspiracja Elwira Buszewicz s. 363-376
O "mówiących działach" artylerii polskiej XVI-XVIII wieku Tadeusz Marian Nowak s. 379-393
Szablą i piórem : uwagi o poezji okolicznościowej początku wojny północnej (1700-1703) Janusz Brzoza s. 395-409
Wyznanie i perswazja w "Spowiedzi politycznej..." Józefa Kossakowskiego Marcin Kuźma s. 411-425
Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski pośmierci Augusta II Mocnego (1733-1736)", Rafał Niedziela, Kraków 2005 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski s. 439-441
Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski pośmierci Augusta II Mocnego (1733-1736)", Rafał Niedziela, Kraków 2005 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Rafał Niedziela (aut. dzieła rec.) s. 439-441
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opr., wst. i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Nowak Izabela Zeller Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 442-443