Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2009, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umysły zniewolone : literatura pod presją Janusz Maciejewski s. 3-4
Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej : rekonesans Sławomir Baczewski s. 5-16
Traktat Diega de Estella "O wzgardzie świata i próżności jego" w przekładzie Augustyna Kochańskiego : dyskurs religijny "de contemptu mundi" : problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła Maria Wichowa s. 17-31
"O niepłodności w stanach małżeńskich" : czyli jak XVII–wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe Małgorzata Krzysztofik s. 33-45
"Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące…" : osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego : próba wyzwolenia czy tradycja? Agata Roćko s. 47-59
"Te rzeczy…" : przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych : na przykładzie prozy czasów saskich Iwona Maciejewska s. 61-72
Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej? Krystyna Maksimowicz s. 73-80
O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej Wojciech Kaliszewski s. 81-87
Jakobiński ruch wolnościowy w Polsce pod presją państw zaborczych w poezji lat 1789–1794 Aurelia Has s. 89-97
Walka "Korespondenta Warszawskiego" z cenzurą : rekonesans badawczy Marcin Kuźma s. 99-110
"Do mego Cenzora" : Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami Danuta Kowalewska s. 111-123
Romantyczna parabola polityczna w "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego Katarzyna Puzio s. 125-139
Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku : na przykładzie życia kulturalnego Lublina Elżbieta Stoch s. 141-158
Strategie niedoczytania : Maria Bartusówna Kamila Tuszyńska s. 159-173
Ezop opowiada "Lalkę" : o werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa Magdalena Dziugieł-Łaguna s. 175-192
Przyczynek do sporu "młodej" i "starej prasy" Marian Płachecki s. 193-212
Druki okolicznościowe świadectwem walki z uciskiem narodowym Ryszard Nowicki s. 213-224
"Kodeks światowy" i "towarzyskie nieprzyzwoitości" : zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach "savoir–vivre’u" Agnieszka M. Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk s. 225-241
Upiorne zniewolenie : odkryte i ukryte w dramatach Ibsena Gabriela Matuszek s. 243-251
"O czym się nawet myśleć nie chce, a jednak trzeba o tym mówić" : o dziełach Gabrieli Zapolskiej i ich recepcji w środowisku współczesnym autorce Aleksandra Grotowska s. 253-266
"Jaskółka" uwięziona... : Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą Grażyna Legutko s. 267-274
Melpomena pod nadzorem, czyli dramat z dramatem w dobie socrealizmu Anna Małgorzata Pycka s. 275-291
Ugięcie fabuły : twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań Marek Pąkciński s. 293-309
Strategie literackie wobec zapisu cenzury : Czesław Miłosz w krajowej prasie i poezji w latach pięćdziesiątych Marzena Woźniak-Łabieniec s. 311-326
Cenzura w Polsce w latach 1957–1980 i sposoby jej omijania przez pisarzy Janusz Maciejewski s. 327-336
Ocenzurowane dziedzictwo : Ziemie Zachodnie i Północne w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie Joanna Szydłowska s. 337-349
O autocenzurze w zbiorze opowiadań "Gdzie jest Siwobrody?" Stanisława Rogali Anna Wzorek s. 351-363
Między ekshibicjonizmem a autobiografizmem : literatura najnowsza w obszarze intymności : ciota - Żydowica - odludek Anita Frankowiak s. 365-374
"Literatura konfederacji barskiej", t. 1-4, red. Janusz Maciejewski, Agnieszka Bąbek, Agata Grabowska-Kuniczuk, Jacek Wójcicki, Warszawa 2005-2009 : [recenzja] Krystyna Maksimowicz Jacek Wójcicki Agnieszka Bąbel (aut. dzieła rec.) Agata Grabowska-Kuniczuk (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 375-380
"Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku", opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Krystyna Maksimowicz (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Świadectwo autoportretu", Alina Kowalczykowa, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Dziubecki s. 383-385