Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2010, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura i rytuały Jacek Wójcicki s. 3-7
Nieczytelne gesty : wizerunek chrześcijan w polemice Celsusa i Orygenes Maciej Junkiert s. 9-17
Analiza języka jako znaku kultury : eksploracja modlitwy polskich Żydów Mesjańskich Marcela Kościańczuk s. 19-27
Semantyczne rytuały Olgi Freudenbergi Izraila Frank-Kamienieckiego Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz s. 29-41
Między teologią a antropologią słowa : o użytkach płynących z Modlitwy Pańskiej Jan A. Choroszy s. 43-58
Zagadnienie ceremonii w szesnasto- i siedemnastowiecznym piśmiennictwie religijnym protestantów jako spór o język sakralny Izabela Górska-Winiarska s. 59-76
Pieśni religijne Mazurów pruskich w związku z rokiem kościelnym ułożone : na przykładzie "piosnek adwentowych" Zbigniew Chojnowski s. 77-90
Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej Wiesław Felski s. 91-102
Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów : otekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku Mariola Jarczykowa s. 103-121
Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku Małgorzata Trębska s. 123-137
Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej : rekonesans Bożena Mazurkowa s. 139-165
Rytuał i pamięć w "Dziadach" : uwagi do stanu badań Krzysztof Trybuś s. 167-179
Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego Grzegorz Trościński s. 181-199
Lejbe i Siora w Ciemnogrodzie : powieściami w "nieludzkie przesądy" i "śmieszne zabobony" Grzegorz Zając s. 201-210
Pogrzeby, których nie było : o rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej) Sylwia Karolak s. 211-223
Zaślubiny króla i Rzeczypospolitej : o próbach rytualizacji elekcji monarszej w publicystyce doby pierwszego bezkrólewia Sławomir Baczewski s. 225-235
Miasto wita króla : ceremoniał i jego rola komunikacyjna w diariuszach Adama Naruszewicza (1784, 1787) Aleksandra Norkowska s. 237-254
Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych Krystyna Maksimowicz s. 255-268
Między "sacrum" a "profanum" : rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego Monika Szczot s. 269-280
Między polityką a religią : o rytuałach i rytualności konfederacji barskiej Magdalena Ślusarska s. 281-289
"Na powrót wojska" : obrazowanie rytuału w poezji okolicznościowej lat 1809–1814 Agata Wąsacz s. 291-311
Tajemnice krakowskich kopców : wokół dedykacji do misterium Norwida "Wanda" Elżbieta Lijewska s. 313-325
Rytuały demokracji - święto totalitaryzmu : Narodowo-Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami Paweł Kuciński s. 327-345
"Słońce - świeci; Razem!" : wiersz pierwszomajowy jako rytuał Piotr Michałowski s. 347-368
Rytuał w zwierciadle cenzury : Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej Marzena Woźniak-Łabieniec s. 369-384
Rytuały religijno–patriotyczne i ich echa w poezji okolicznościowej lat osiemdziesiątych XX wieku Danuta Dąbrowska s. 385-401
Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii Lech Giemza s. 403-409
Wieczysty węzeł ludzkości : pieśni łańcuchowe jako gatunek rytualnej poezji masońskiej Jacek Głażewski s. 411-420
Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego : prolegomena Marek Pąkciński s. 421-433
Modlitwy Grochowiaka Patrycja Kaleta s. 435-449
Wiesława Myśliwskiego rytuały mowy i myśli Bogumiła Kaniewska s. 451-461
Rytuały magiczne i chrześcijańskie w "spiskach" tatrzańskich Michał Grabowski s. 463-475
Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych : na podstawie dawnych bedekerów pienińskich : narodziny pewnej religii Jakub Żmidziński s. 477-493
Literatura alpinistyczna jako "sobąpisanie" Marek Pacukiewicz s. 495-511
Balony nad Puławami : osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie Wojciech Kaliszewski s. 513-526