Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
1999, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jacek Wójcicki s. 3-4
O desakralizacji językowej : na przykładzie tekstów z okresu baroku Dorota Adamiec s. 7-13
Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z "Agendy Gdańskiej" Izabela Winiarska s. 15-28
"Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka" : autobiografia parenetyczna z początku XVII w. Halina Popławska s. 29-44
Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy Maria Wichowa s. 45-56
Felicjan Wykowski (1728-1784) : zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich Magdalena Ślusarska s. 57-86
Franciszek Salezy Jezierski : "Dwa wystąpienia trybunalskie" Bronisław Treger s. 87-94
Kaznodzieja i prześmiewca : uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego Bronisław Treger s. 95-119
Publicystyczna dyskusja wokół "Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego" Stanisława Staszica Anna Grześkowiak-Krwawicz s. 121-135
Bóg wojny i suplika Sarmaty : Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem Jacek Wójcicki s. 153-167
Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego Monika Hamanowa s. 163-175
Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata : czyli u początków romantycznej recepcji Baru Zbigniew Sudolski s. 177-191
Wincenty Kamieński : "Itinerarium" Iwona Wiśniewska s. 193-217
Polak w rosyjskim mundurze : próba komentarza do "Itinerarium" Wincentego Kamieńskiego Iwona Wiśniewska s. 219-243
Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim Grzegorz Szelwach s. 245-268
"Wstań i chodź..." : z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego Elżbieta Z. Wichrowska s. 271-290
Juźwikiewicz Julian : "Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu" Zofia Wójcicka s. 291-304
O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza Zofia Wójcicka s. 305-315
Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy Artur Rejter s. 317-324
"Gospodyni doskonała" : pozytywizm stosowany Agnieszka M. Bąbel s. 325-332
Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego Agnieszka Dębska s. 333-346
"Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, część pierwsza 1788-1789", z papierów Edmunda Rabowicza oprac. Krystyna Maksimowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Krystyna Maksimowicz s. 349-353
Literatura jako element całości kulturowej Danuta Dąbrowska s. 353-358
Sarajewo opłakane Agnieszka Dębska s. 358-363
"Zbuntowane wiersze : o języku poezji stanu wojennego", Dobrochna Dabert, Poznań 1998; "Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990", Szczecin 1998 : [recenzja] Danuta Dąbrowska Agnieszka Dębska Dobrochna Dabert (aut. dzieła rec.) s. 363-367
"Wielka księga anegdot", Andrzej Pettyn, Remigiusz Pettyn, Bielsko-Biała 1998 : [recenzja] Agata Grabowska Andrzej Pettyn (aut. dzieła rec.) Remigiusz Pettyn (aut. dzieła rec.) s. 367-371
"Między baśnią a podwórkiem : gry literackie w polskim dramacie dla dzieci", Marta Karasińska, Poznań 1998; "Czyta, nie czyta... : o dziecku literackim", Alicja Baluch, Kraków 1998 : [recenzja] Alicja Baluch Agnieszka Paja Marta Karasińska (aut. dzieła rec.) s. 371-375