Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2013, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co dziś komu po rodzinie? Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-12
Zgodnie z zasadą decorum : przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w "Trenach" Jana Kochanowskiego Teresa Banaś-Korniak s. 13-27
Matrony i kawalerowie służący Ojczyźnie : portrety członków Radziwiłłowskiej familii z przemilczeniem w tle Iwona Maciejewska s. 28-40
Pani Roland i trauma Rewolucji Jacek Głażewski s. 41-52
Ojciec ze skazą... : w literaturze i kulturze XIX wieku : przypadek Zygmunta Krasińskiego Elżbieta Dąbrowicz s. 53-69
Retoryka codziennej traumy : "Dombey i syn" Charlesa Dickensa Aleksandra Budrewicz s. 70-88
Rodzinne oswajanie traumy : anegdota, humor, bagatelizowanie jako strategie opowiadania o walce i zesłaniu we wspomnieniach o powstaniu 1863 r. Agnieszka Bąbel s. 89-109
Pokuta bez rozgrzeszenia : samobójstwo i jego skutki w powieści drugiej połowy XIX wieku Tadeusz Budrewicz s. 110-130
Bilans uczestnictwa : rodzina w powieściach Stanisława Brzozowskiego Marcin Dzikowski s. 131-147
Literackie i rodzinne tajemnice z Wielką Wojną w tle : o "Walce z szatanem" Stefana Żeromskiego Beata Utkowska s. 148-165
"Aby ta ofiara nie poszła na marne" : Stanisława Witkiewicza przesłanie do syna Anna Małgorzata Pycka s. 166-180
Trauma wojenna jako inspiracja powieści Aleksandra Kamińskiego Piotr Reputakowski s. 181-200
Nowoczesność : opowieść o rodzinie bezimiennej Marek Pąkciński s. 201-227
Wskrzeszanie brata : Tadeusza Różewicza historie rodzinne Anna Spólna s. 228-246
Albumy utraconej rodzinności : o doświadczeniu środkowoeuropejskości w prozie Sándora Máraiego : kilka przybliżeń Dawid Maria Osiński s. 263-285
Getto jako narracja antysemicka Paweł Kuciński s. 286-302
Deportacja z raju : o recepcji "Skrytek" Zofii Romanowiczowej Arkadiusz Morawiec s. 303-324
"Tak oto urodziłem się w Gdańsku"... : "odzyskanie" Ziem Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XX wieku Irina Adelgejm s. 325-346
"Dojrzałam do niekomunistycznych butów" : mityzacja dzieciństwa jako sposób radzenia sobie z traumą Kamila Tuszyńska s. 347-363
Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi : w grze "The Last of Us" Bartłomiej Szleszyński s. 364-378
Źle się dzieje w państwie... polskim Janusz Tazbir s. 379-384
Traktaty pedagogiczne Honoraty z Wiśniowskiej Zapovej i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej : inspiracja czy przeróbka? Corinne Fournier Kiss s. 385-398
Album rodzinny z traumą w tle Katarzyna Stanny s. 399-401
"Album rodzinny z traumą w tle" : prace studentów ASP : komentarze autorów do fotografii s. 402-406
"Stultorum plena sunt omnia" : głupców pełno wszędzie? Agnieszka Maria Kobrzycka Danuta Kowalewska s. 407-414
"Powtórne świata polskiego tworzenie" przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników Agata Roćko M. Dębowski (aut. dzieła rec.) Anna Grześkowiak-Krwawicz (aut. dzieła rec.) Dominique Triaire (aut. dzieła rec.) s. 414-419
Horacy okolicznościowy i użytkowy Barbara Wolska Jacek Wójcicki Franciszek Dionizy Kniaźnin (aut. dzieła rec.) s. 420-429
Między scholastyką i Oświeceniem Wojciech Kaliszewski Agnieszka Smolińska s. 430-434