Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2008, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Agnieszka M. Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk s. 3-4
Świat frantów i sowizdrzałów w wybranych utworach literatury dawnej Marzena Wydrych-Gawrylak s. 5-14
Rzeczywistość "realna" czy absurdalna? : Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim Teresa Banaś-Korniak s. 15-25
"Minucje nowe sowizrzałowe" Maurycjusza Trztyprztyckiego : staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry Małgorzata Krzysztofik s. 27-39
Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury : strategie konwersacyjne Urszula Wich s. 41-55
"Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nasza panowania swego..." : o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia Paweł Pietrzyk s. 57-69
O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce Maria Wichowa s. 71-89
Wśród oracji komicznych XVII wieku Maria Barłowska s. 91-111
Od żartu do anegdoty : komiczne aspekty pamiętników wojennych XVII wieku Tomasz Ślęczka s. 113-128
O funkcjach humoru w pamiętnikach Jakuba Łosia i Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego Marcin Bauer s. 129-138
Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby : postaci kobiece w "Poczcie herbów oraz Odjemku od Herbów szlacheckich" Wacława Potockiego Dariusz Dybek s. 139-152
Wenera w krzywym zwierciadle : o powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych Iwona Maciejewska s. 153-164
Tragizm komiczny : o niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego "Daniel" i "Alzyra" Piotr Pirecki s. 165-175
Ostrze w pierś "polskiej" zdrady : satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie "The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland" Richarda Burridge'a (1700) Beata Cieszyńska s. 177-186
Karykatura - groteska - ironia - humor w literaturze czasów saskich : Jan Stanisław Jabłonowski i Karol Mikołaj Juniewicz Sławomir Baczewski s. 187-201
Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia : uwagi o intertekstualności Wojciech Kaliszewski s. 203-212
"Niech zdrów czyta, ale wesoło..." : dydaktyczna funkcja komizmu w wybranych satyrach Gracjana Piotrowskiego Alicja Lewandowska s. 213-223
Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej Krystyna Maksimowicz s. 225-233
Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego Aurelia Has s. 235-242
Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych Danuta Kowalewska s. 243-255
Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza "Władysław Bojomir" Małgorzata Chachaj s. 257-267
Oswajanie grozy : o humorze "Nie-bajek" Henryka Rzewuskiego Katarzyna Puzio s. 269-279
Pozytywistyczny poemat humorystyczny Tadeusz Budrewicz s. 281-302
Język maski : o funkcjach ironii w tomie "Chwile" Elizy Orzeszkowej Magdalena Dziugieł-Łaguna s. 303-319
Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego Grażyna Legutko s. 321-332
Micińskiego teatr dziwów. Groteska w "Nocy rabinowej", "Termopilach polskich" i "Królewnie Orlicy" Sabina Brzozowska s. 333-349
Ironiczny "skok stylu" : Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską Marek Pąkciński s. 351-367
Śmiech angielski po polsku : problemy humoru w przekładach Charlesa Dickensa Aleksandra Budrewicz-Beratan s. 369-385
Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku : na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego Agata Grabowska-Kuniczuk s. 387-397
Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku Agnieszka M. Bąbel s. 399-409
Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego : kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie" Bartłomiej Szleszyński s. 411-420
Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka Lech Giemza s. 421-431
Groteskowa wizja państwa w "Kompleksie polskim" Tadeusza Konwickiego Monika Jung s. 433-439
"Krasnoludki rosną w lesie" : żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska s. 441-446
Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych : na wybranych przykładach Marta Bolińska s. 447-460
"Amerykanin, Rusek i Polak..." : kawał politycznyw PRL-u w kontekście międzynarodowym Piotr Michałowski s. 461-479
Wielka awantura, czy o "monidło"? : Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny Jerzy Winiarski s. 481-496
"Pora umierać"... z takim poczuciem humoru : o śmiechu w filmie i sitcomach Wiesław Godzic s. 497-514
O zabawianiu Tadeusz Rachwał s. 515-523
Posłowie Janusz Maciejewski s. 525-527