Znaleziono 4 artykuły

Halina Popławska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej Halina Popławska s. 7-18
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
"Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka" : autobiografia parenetyczna z początku XVII w. Halina Popławska s. 29-44
Rękopiśmienne "Kantyczki po polsku" z XVII wieku : problemy proweniencji i autorstwa Halina Popławska s. 79-91