Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2001, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bellona, Klio, Kamena... : Literatura wobec wojen Jacek Wójcicki s. 3-6
Wojna z niewiernymi w opinii chrześcijańskiego Zachodu Jerzy Strzelczyk s. 9-20
Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza Dariusz Wybranowski s. 21-37
Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku Tadeusz Marian Nowak s. 39-44
Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku Marek Plewczyński s. 45-56
Pochówki i pamięć poległych : XIV-XVII w. Marek Janicki s. 57-77
Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego Bogusław Pfeiffer s. 79-87
Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem "Anno Domini" 1604 Stanisław Borsza s. 89-109
Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna Renata Gałaj s. 111-134
Mała "Iliada : Nemezis kraju północnego" Jakuba Duszy Podhoreckego Aleksandra Oszczęda s. 135-142
Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej Urszula Wójcicka s. 143-151
Mars w wieku miodowym : retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Elwira Buszewicz s. 153-170
Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Michał Kuran s. 171-200
Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie Piotr Borek s. 201-218
Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej Mirosław Nagielski s. 219-233
Między "Wojną domową" a "Wojną chocimską" : poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej Jakub Niedźwiedź s. 235-246
Sarmackie widzenie świata : o stylu poezji Wespazjana Kochowskiego Artur Rejter s. 247-257
Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku Anna Michałowska s. 259-279
Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowowschodniej i środkowej Ilona Czamańska s. 281-296
Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696) : próba bilansu Marek Wagner s. 297-311
Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy : świat wojen, żywiołów, niepokojów Agata Roćko s. 313-321
Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska Wiesław Majewski s. 323-337
Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego : zagadnienia wybrane Bronisław Treger s. 339-369
Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku : literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości Maria Wichowa s. 371-378
Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej : 1787-1792 Krystyna Maksimowicz s. 379-396
Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku Ewa Jurczyk s. 397-404
"Gdzie się dwóch światów stykają drogi..." : problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego Artur Timofiejew s. 405-415
Dwaj przeciwnicy ideowi : Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki Zofia Wójcicka s. 417-452
Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864 Beata Trojanowska s. 453-463
Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego Magdalena Rudkowska s. 465-473
Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa : "Omyłka" Bolesława Prusa Agnieszka Paja s. 475-482
Mazowieckie "pogranicze w ogniu" w "Krzyżakach" Sienkiewicza Wiesław Majewski s. 483-492
Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej Jan Orłowski s. 493-500
Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego : pisarz wobec nowych środków walki Ryszard Handke s. 501-508
Poezja stanu wojennego jako tekst kultury Anna Skoczek s. 509-522
"Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach : bohaterowie, fortece, tradycja", Piotr Borek, Kraków 2001 : [recenzja] Piotr Borek Jacek Głażewski s. 525-531
""Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku", Renata Ryba, Katowice 2000 : [recenzja] Piotr Borek Renata Ryba (aut. dzieła rec.) s. 531-535
Na pograniczu kategorii genologicznych Katarzyna Wąsala s. 535-538
Na pograniczu kategorii genologicznych Katarzyna Wąsala s. 535-538
"Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności" piszą wiersze o węgierskim październiku Agnieszka Dębska s. 539-543