Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2012, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tabu i wstyd w literaturze i kulturze Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-7
"Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę" : o kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego : na wybranych przykładach Teresa Banaś-Korniak s. 9-22
Erotyka jako temat wyznań w barokowym liście miłosnym : próby przełamywania tabu Iwona Maciejewska s. 23-36
Zjawisko sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wieku : wstępne rozpoznanie problemu Szymon Piotr Dąbrowski s. 37-57
Bez winy i wstydu : seksualność w polskiejpoezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia Barbara Wolska s. 59-88
W mazurskiej gęstwinie zakazów i powinności : uwagi o opowieści Marcina Gerssa "Jest Bóg!" Zbigniew Chojnowski s. 89-101
Sztuka zrywania : niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w. Agnieszka Bąbel s. 103-119
Zasada 3 P : o czym milczą rodziny w powieści pozytywizmu? Tadeusz Budrewicz s. 121-137
Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa Anna Małgorzata Pycka s. 139-153
Bolesław Prus i pozytywistyczne "porno z Murzynkami" Bartłomiej Szleszyński s. 155-173
"My nie jesteśmy: ty i ja. My jesteśmy czegoś katastrofalną tylko konsekwencją" : Maria Jehanne Wielopolska pisze historię kobiet Anna Lewenstam s. 175-190
"Płcią opętani, gębą spętani" : tabu w powieści popularnej na przykładzie powieści Tadeusza Dołęgi–Mostowicza ("Bracia Dalcz i S–ka") i Witolda Gombrowicza ("Opętani") Izabela Poniatowska s. 191-205
Dwa teatry Witkacego Tomasz Bocheński s. 207-216
Scopophobia (lęk przed spojrzeniem) i marzenia o bezwstydzie : Leśmianowska fenomenologia wstydu Anna Sobieska s. 217-226
Cenzura, tabu i wstyd : cenzura obyczajów PRL-u : 1948-1958 Kamila Budrowska s. 229-244
Ciało, płeć i wstyd komunisty : na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w. Marek Pąkciński s. 245-270
Między wstydem a bezwstydem : kulturowy eksperyment Salmana Rushdiego Marek Pacukiewicz s. 271-286
Lesbijka, córka geja : homoseksualizm - tabu - autonarracja w powieści graficznej "Fun Home. Tragikomiks rodzinny" Alison Bechdel Kamila Tuszyńska s. 287-299
Tabu i wstyd w fotografii czy zimny i nagi obiektyw? Katarzyna Stanny s. 301-311
"Niespokojny płomień : życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego", Grażyna Legutko, Kielce 2011 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Grażyna Legutko (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Z powinszowaniem imienin : wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku", wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa,Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jacek Wójcicki Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 316-319
2012 : rok Bolesława Prusa : sprawozdanie s. 319-323