Znaleziono 19 artykułów

Tadeusz Marian Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka wojskowa w wykładach jezuitów polskich : Oswalda Krügera (1633 r.) i Faustyna Grodzickiego (1747) Tadeusz Marian Nowak s. 7-39
Wartości poznawcze franciszkańskich wypraw do Azji Centralnej i Wschodniej w XIII i XIV wieku Tadeusz Marian Nowak s. 29-52
Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku Tadeusz Marian Nowak s. 39-44
Obraz ziemi lidzkiej na mapach XVI-XVIII wieku Tadeusz Marian Nowak s. 43-86
Stan badań nad historią techniki w Polsce Tadeusz Marian Nowak s. 91-106
Księdza Franciszka Paprockiego S.J. praca o historii wojen i wojskowości polskiej wydana w 1776 roku Tadeusz Marian Nowak s. 135-172
Apport de la science polonaise a la reconquete de l'independance en 1918 Tadeusz Marian Nowak s. 137-154
"La enseñanza de las matematicas en las academias militares en España en el siglo XIX", M. Angeles Velamazán, Zaragoza 1994 : [recenzja] Tadeusz Marian Nowak M. Angeles Velamazán (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Polskie tłumaczenia europejskiej literatury wojskowej dokonane w XVI-XVIII wieku", Tadeusz Marian Nowak, Warszawa 2000 : [recenzja] Marek Plewczyński Tadeusz Marian Nowak (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Rozwój techniki rakietowej w świetle europejskich traktatów XIII-XVI wieku", Tadeusz Marian Nowak, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Tadeusz Marian Nowak (aut. dzieła rec.) s. 187-192
O moim dziadku Marianie Kwiatkowskim : fragment pamiętnika Tadeusz Marian Nowak s. 253-263
Niemiecki historyk Jacob Caro i jego listy do uczonych polskich Tadeusz Marian Nowak Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Kartografia - moja miłość. Fragment pamiętnika Tadeusz Marian Nowak s. 273-301
Badania nad historią techniki wojennej w Polsce : stan i perspektywy rozwoju Tadeusz Marian Nowak s. 295-310
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 2009 Tadeusz Marian Nowak s. 364-377
Moja przygoda z Wielką Grą. Fragment pamiętnika Tadeusz Marian Nowak s. 367-404
O "mówiących działach" artylerii polskiej XVI-XVIII wieku Tadeusz Marian Nowak s. 379-393
O problematyce metodologii i metodyki pracy naukowej w dziedzinie historii techniki Tadeusz Marian Nowak s. 815-827
Odpowiedź prof. drowi hab. Jerzemu Piaskowskiemu Tadeusz Marian Nowak s. 846-848