Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
1998, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jacek Wójcicki s. 3-4
O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej Halina Popławska s. 7-18
"Początki królów rzymskich" Jana Achacego Kmity przekładem? Jacek Wójcicki s. 19-36
"Skład abo skarbiec..." Jakuba Kazimierza Haura : sylwa czy encyklopedia? Joanna Partyka s. 37-44
Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia Wojciech Kaliszewski s. 45-55
Stanisław August i powracające Muzy : rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym Aleksandra Norkowska s. 57-69
[Rozmowa brata Marcina z Duszą] Magdalena Rudkowska s. 71-74
Kołłątaj czy Jezierski? : Zagadnienie autorstwa "Tronu dla próżnej powagi..." Bronisław Treger s. 75-129
Śmiech po ojczyźnie : patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej Marek Nalepa s. 131-171
"Król rzymski nam się narodził" : Polacy u kołyski Napoleona II Jacek Wójcicki s. 173-188
"Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem", Paulina Buchwald-Pelcowa, Warszawa 1997 : [recenzja] Paulina Buchwald-Pelcowa Jacek Głażewski s. 191-193
"Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej", Joanna Partyka, Warszawa 1995 : [recenzja] Ewa Bem-Wiśniewska Joanna Partyka s. 193-197
"Ta trzecia : problemy literatury popularnej", Anna Martuszewska, Gdańsk 1997 : [recenzja] Agata Grabowska Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji", red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Irena Socha, Katowice 1996 : [recenzja] Agnieszka Paja Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 203-207