Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2011, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jawne i ukryte w literaturze i kulturze Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-7
Życiowe wybory wyczytane spomiędzy wydań : analiza porównawcza dwóch wydań powieści Józefa Kossakowskiego : "Ksiądz Pleban" Marcin Kuźma s. 9-18
Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty Wojciech Kaliszewski s. 19-29
Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? : Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci") Agata Grabowska-Kuniczuk s. 31-40
Siebie skrywam na dnie : aksjologiczno–biograficzny kontekst "Rodziny Połanieckich" Henryka Sienkiewicza Magdalena Dziugieł-Łaguna s. 41-57
Poeci "bruLionu" : kontestatorzy czy moraliści? : Na podstawie pierwszej, tzw. "fioletowej" serii publikacji ("bibLioteka" 1992) Beata Utkowska s. 59-70
"Wszystko zaczynało się od mojej obecności" : sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka Anita Frankowiak s. 71-81
Szyfr w świecie miłosnego wyznania : uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu) Iwona Maciejewska s. 83-96
Szyfr, kod i konwencja : staropolskie sposoby "mówienia mitologią" Marzena Walińska s. 97-110
Oświeceniowy rebus polityczny : o ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich Krystyna Maksimowicz s. 111-121
Literatura a strategia : relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla Marek Pąkciński s. 123-138
Conrad i Arendt : ujawnianie korzeni zła Wiesław Ratajczak s. 139-151
"Inna tkanina" : jawne i ukryte w przedmowach Josepha Conrada Marek Pacukiewicz s. 153-163
Relacja między alegorycznym obrazema poetycką interpretacją rzeczywistościw wybranych emblematach staropolskich Marzena Wydrych-Gawrylak s. 169-180
Jawne i ukryte sady o rzeczywistości w "Pismach" Jana Dzwonowskiego : na wybranych przykładach Teresa Banaś-Korniak s. 181-195
Jawne paragrafy i ukryte obyczaje : o niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej Agnieszka Bąbel s. 197-210
Blaski i cienie życia aktorek końca XIX wieku pod piórem Gabrieli Zapolskiej Anna Małgorzata Pycka s. 211-225
Kim jest Wanda, co Niemca nie chciała? : Próba reinterpretacji mitu o Wandzie zawartego w "Kronice Polskiej" Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Przemysław Śniadała s. 227-235
Kody i zagadki w "spiskach" tatrzańskich Michał Grabowski s. 237-246
Maskowanie gatunku : kołysanka w liryce współczesnej Katarzyna Wądolny-Tatar s. 247-263
Abecadło i propaganda : cele jawne i ukryte tekstów do nauki elementarnej dorosłych w latach 1945–1972 Magdalena Budnik s. 265-275
Sygnał w szumie : ukryte opowiadanie w komiksie Neila Gaimana Kamila Tuszyńska s. 277-286
W poszukiwaniu świadomości : zastosowanie alegorii w polskiej literaturze science fiction : na przykładzie "Limes inferior" Janusza A. Zajdla Edyta Izabela Rudolf s. 287-302
Listy Konstantego Gaszyńskiego do Victora de Laprade’a Grzegorz Szelwach s. 303-317
"Le vingt-un mai" : urodziny hrabiny Ireny Łubieńskiej : obrazek z życia towarzyskiego Warszawy I połowy XIX wieku Magdalena Dąbrowska s. 319-346
Polskie komiksy okolicznościowe i użytkowe : historyczne, religijne, społeczne Kamila Tuszyńska s. 347-362
"Listy Adama Mickiewicza : lata 1817-1833", Grzegorz Szelwach, Nowy Jork 2006 : [recenzja] Maria Berkan-Jabłońska Grzegorz Szelwach (aut. dzieła rec.) s. 363-368