Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2002, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku Janusz Maciejewski s. 3-14
"Muza prostych rymów” : topika skromności w utworach staropolskich Bogusław Pfeiffer s. 15-24
Czy autor "Przysłów mów potocznych" był Sarmatą? Joanna Partyka s. 25-35
Przemiana dziennika pokładowego w dziennik wyprawy : Maurycy August Beniowski w drodze na Madagaskar Izabela Zatorska s. 37-50
Edukacja i satyra : przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego Bronisław Treger s. 51-77
Kanonik pułkownikiem, czyli ksiądz rotmistrz : ksiądz Maciej Kajetan Sołtyk Maria Czeppe s. 79-89
Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii Violetta Julkowska s. 91-106
Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia "Eneidy" Franciszka Ksawerego Dmochowskiego Jacek Wójcicki s. 107-139
Jan Lechoń do Stefana Żeromskiego : korespondencja ze zbiorów Moniki Żeromskiej Roman Loth s. 141-154
O "smorgońskim" skeczu "Związek Zawodowy Laureatów" Tadeusz Bujnicki s. 155-179
"Wartości i słowa : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. I", red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa, Katowice 2001; "Sarmackie theatrum : idee i rzeczywistość : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. II", red. Renarda Ocieczek, Maria Barłowska, Katowice 2001 : [recenzja] Maria Barłowska Wojciech Kaliszewski Bożena Mazurkowa Renarda Ocieczek s. 183-187