Znaleziono 8 artykułów

Maria Barłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji Maria Barłowska Dariusz Dybek Michał Kuran Witold Wojtowicz s. 5-6
Wśród oracji komicznych XVII wieku Maria Barłowska s. 91-111
Jakub Sobieski czy Jakub Szczawiński autorem mowy na pogrzebie Andrzeja Boboli? Maria Barłowska s. 155-165
"Wartości i słowa : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. I", red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa, Katowice 2001; "Sarmackie theatrum : idee i rzeczywistość : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. II", red. Renarda Ocieczek, Maria Barłowska, Katowice 2001 : [recenzja] Maria Barłowska Wojciech Kaliszewski Bożena Mazurkowa Renarda Ocieczek s. 183-187
Słowo na "theatrum" wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad : epizod smoleński Maria Barłowska s. 209-229
"Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera Bartłomieja Nowodworskiego...", Maria Barłowska, Szczecin 2006 : [recenzja] Krystyna Płachcińska Maria Barłowska (aut. dzieła rec.) s. 221-223
Głos "lasu manuskryptów" Krystyna Płachcińska Maria Barłowska (aut. dzieła rec.) s. 258-265
Adam Karpiński (1952-2011) Maria Barłowska Maria Jarczykowa s. 329-330