Znaleziono 15 artykułów

Wojciech Kaliszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty Wojciech Kaliszewski s. 19-29
Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia Wojciech Kaliszewski s. 45-55
O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej Wojciech Kaliszewski s. 81-87
O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich Wojciech Kaliszewski s. 97-107
"Wartości i słowa : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. I", red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa, Katowice 2001; "Sarmackie theatrum : idee i rzeczywistość : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. II", red. Renarda Ocieczek, Maria Barłowska, Katowice 2001 : [recenzja] Maria Barłowska Wojciech Kaliszewski Bożena Mazurkowa Renarda Ocieczek s. 183-187
Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia : uwagi o intertekstualności Wojciech Kaliszewski s. 203-212
"Antysielanka, czyli świadectwa Anomii", Wojciech Kaliszewski, "Twórczość" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wojciech Kaliszewski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Niespokojny płomień : życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego", Grażyna Legutko, Kielce 2011 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Grażyna Legutko (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, część pierwsza 1788-1789", z papierów Edmunda Rabowicza oprac. Krystyna Maksimowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Krystyna Maksimowicz s. 349-353
"Kto królem będzie, czy Polak i który? : Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764", Wojciech Kaliszewski, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Snopek Wojciech Kaliszewski (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku", opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Krystyna Maksimowicz (aut. dzieła rec.) s. 380-383
Między scholastyką i Oświeceniem Wojciech Kaliszewski Agnieszka Smolińska s. 430-434
Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski pośmierci Augusta II Mocnego (1733-1736)", Rafał Niedziela, Kraków 2005 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski s. 439-441
Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski pośmierci Augusta II Mocnego (1733-1736)", Rafał Niedziela, Kraków 2005 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Rafał Niedziela (aut. dzieła rec.) s. 439-441
Balony nad Puławami : osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie Wojciech Kaliszewski s. 513-526