Znaleziono 7 artykułów

Grażyna Legutko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rok 1914 w twórczości Gustawa Daniłowskiego, Andrzeja Struga i Wacława Sieroszewskiego Grażyna Legutko s. 129-136
Pisarz zanurzony w historię : Gustaw Daniłowski wobec idei niepodległości Grażyna Legutko s. 139-149, 241
"Sacrum w oczach rewolucjonisty : o „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego", Grażyna Legutko, Kielce 2005 : [recenzja] Edward Jakiel Grażyna Legutko (aut. dzieła rec.) s. 206-214
Mistrz - przyjaciel - inspirator : Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901 Grażyna Legutko s. 245-266
"Jaskółka" uwięziona... : Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą Grażyna Legutko s. 267-274
"Niespokojny płomień : życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego", Grażyna Legutko, Kielce 2011 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Grażyna Legutko (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego Grażyna Legutko s. 321-332