Znaleziono 13 artykułów

Edward Jakiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Edward Jakiel s. 11-12
O twórczości literackiej ks. Bronisława Maryańskiego. Kilka uwag Edward Jakiel s. 24-29
Clericalis – bohater „Lucifera”Jana Gnatowskiego Edward Jakiel s. 77-82
Modlitwy przy konających w polskich modlitewnikach rzymskokatolickich XIX wieku : II : charakterystyka Edward Jakiel s. 94-109
Biblia w literaturze – świadectwa wiary : Polskie przekłady z początku XX w. światowej prozy religijnej : wybrane zagadnienia Edward Jakiel s. 113-135
Wokół „Eleusis”: problem eklezjalny Edward Jakiel s. 117-127
Stabilitas loci tęsknotą bohaterów w krótkich formach narracyjnych Władysława Stanisława Reymonta Edward Jakiel s. 131-139
Modlitwy przy konających w polskich modlitewnikach rzymskokatolickich XIX wieku Edward Jakiel s. 133-146
Zapomniany "Mojżesz" : kilka uwag o dramacie Maksa Donchina Edward Jakiel s. 139-152
Zapomniane pieśni : zarys tematyki biblijnej w wybranych utworach młodopolskich Edward Jakiel s. 140-152
    Zacytuj
  • Udostępnij
Między literaturą a katechezą : „Jezus Messyasz. Poemat biblijny” ks. Witolda Nowakowskiego na tle polskiego piśmiennictwa religijnego przełomu XIX i XX wieku Edward Jakiel s. 145-164
"Sacrum w oczach rewolucjonisty : o „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego", Grażyna Legutko, Kielce 2005 : [recenzja] Edward Jakiel Grażyna Legutko (aut. dzieła rec.) s. 206-214
"Studia Norwidiana", t. 12 Edward Jakiel s. 217-219