Znaleziono 11 artykułów

Agnieszka Smolińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozoficzna refleksja nad Słowem Bożym Agnieszka Smolińska s. 111-125
Prawo względem ludności żydowskiej Sandomierza w pismach ks. Stefana Żuchowskiego (1666-1716) Agnieszka Smolińska s. 153-161
Poglądy filozoficzno-pedagogiczne kardynała Stanisława Hozjusza Agnieszka Smolińska s. 277-290
Filozoficzne aspekty w twórczości literackiej księdza Antoniego J. Wiśniewskiego SchP Agnieszka Smolińska s. 289-302
Wzorzec osobowy nauczyciela w poglądach Grzegorza Piramowicza Agnieszka Smolińska s. 301-312
Między scholastyką i Oświeceniem Wojciech Kaliszewski Agnieszka Smolińska s. 430-434
Twórcy kultury między średniowieczem a renesansem Agnieszka Smolińska s. 436-445
Niektóre wątki humanizmu w literaturze XIII-XV wieku Agnieszka Smolińska s. 447-461
Wieloaspektowość humanistycznej twórczości Leonarda da Vinci : wiara-rozum-sztuka Agnieszka Smolińska s. 454-464
Wartości i sens życia w twórczości poetyckiej ks. Józefa Baki SJ (1707-1780) Agnieszka Smolińska s. 465-477
Kulturotwórcza funkcja "Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego" w latach 1911-1939 Agnieszka Smolińska s. 489-505