Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
1995, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Janusz Maciejewski s. 3
Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną : na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II Maria Wichowa s. 5-18
; O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku Edmund Kotarski s. 19-52
O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku Edmund Kotarski s. 19-52
"Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim (...) i Eustachym Potockim (...) d. 24 lutego 1768 roku zmarłym" Katarzyna Sałkiewicz s. 53-57
Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskich Jacek Wójcicki s. 58-100
Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej : inspiratorzy, twórcy, odbiorcy Magdalena Ślusarska s. 101-117
Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi Irena Łossowska s. 118-125
Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera Zofia Wójcicka s. 126-138
Twórczość strajkowa maj-sierpień 1988 Anna Błaszkiewicz s. 139-156
Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej : uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątych Dorota Zdunkiewicz-Jedynak s. 157-162
"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drób, Lublin 1993 : [recenzja] Janusz Andrzej Drób Janusz Tazbir s. 163-164
"Pamiętniki Woźnego Cenzury", Franciszek Łasiewicki [autor domniemany], opr. i wst. poprzedził Bogdan Burdziej, Toruń 1995 : [recenzja] Jacek Wójcicki s. 164-165