Tytuł Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
ISSN 1507-4153
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
2005, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowa ponad granicami : literackie świadectwa kontaktów kulturowych Jacek Wójcicki s. 3-6
Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkańców w oczach cudzoziemców Weronika Girys-Czagowiec s. 9-20
Rybałt w drodze Piotr Pirecki s. 21-27
Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego "Dzieje tureckie" Michał Kuran s. 29-52
Nad "Przewagami elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego : o apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych latwojny trzydziestoletniej Marcin Bauer s. 53-64
Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej Elwira Buszewicz Piotr Urbański s. 65-80
Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce : do początków XVIII wieku Beata Cieszyńska s. 81-95
Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki... i sarmacki : kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych Małgorzata Trębska s. 97-110
Sarmacki ogląd świata w "Nowych Atenach" ks. Benedykta Chmielowskiego Maria Wichowa s. 111-119
"Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen" : Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej Aleksandra Norkowska s. 121-133
Czeskie przygody polskich oświeconych : podróże Polaków do Czech w XVIII wieku Paweł Kaczyński s. 135-148
Śląsk i jego mieszkańcy w oczach Polaków w służbie Napoleona Tomasz Ślęczka s. 149-164
Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami Anna Tyrpa s. 165-192
Wobec stereotypów : Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji Elżbieta Malinowska s. 193-202
Polskie "postcolonial studies"? : Przypadek południowoafrykański Paweł Zajas s. 203-220
Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów : świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego Aleksandra Kijak s. 221-229
Jedna religia, dwie poetyki : Jana Kubisza przygoda translatorska Łucja Dawid s. 231-244
Mistrz - przyjaciel - inspirator : Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901 Grażyna Legutko s. 245-266
Kobieta żydowska, kobieta czytająca Magdalena Rzadkowolska s. 267-276
Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce Ryszard Nowicki s. 277-287
Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenza Olga Ciwkacz s. 289-300
Pośrednictwo lekturowe : czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego Daria Mazur s. 301-313
Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską Marcin Telicki s. 315-324
W zwierciadle obcej literatury : recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech Katarzyna Krasoń s. 325-349
Dwugłos w sprawie Antoniego Tyzenhauza : Józef Kossakowski i Stanisław August Poniatowski Marcin Kuźma s. 353-367
Polski list romantyczny jako forma mówiona : w świetle korespondencji młodego Mickiewicza Grzegorz Szelwach s. 369-380
"Żona wyćwiczona : kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku", Joanna Partyka, Warszawa 2004 : [recenzja] Beata Cieszyńska Joanna Partyka s. 383-386
"Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu "silva rerum" w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku", Stanisław Roszak, Toruń 2004 : [recenzja] Beata Cieszyńska Stanisław Roszak (aut. dzieła rec.) s. 386-390
Poezja (bezkrytycznego) świadectwa Agnieszka Dębska Anna Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 391-395