Znaleziono 9 artykułów

Beata Cieszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sarmatyzm i sebastianizm w perspektywie iberyjsko-słowiańskiej. Wokół lizbońskiego projektu „Vieira Global” Beata Cieszyńska s. 13-26
Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce : do początków XVIII wieku Beata Cieszyńska s. 81-95
"Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993]", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 131-138
"Światło i słowo : egzystencjalne czytanie tekstów dawnych", Antoni czyż, Indeks osób sporządziła Agata Mickiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) Agata Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-184
Ostrze w pierś "polskiej" zdrady : satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie "The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland" Richarda Burridge'a (1700) Beata Cieszyńska s. 177-186
"Idea «vanitas», jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku", Danuta Künstler-Langner, Toruń 1993 : [recenzja] Beata Cieszyńska Danuta Künstler-Langner (aut. dzieła rec.) s. 185-190
Obrazy Polski i Polaków w Dymitriadach z perspektywy brytyjskiej Beata Cieszyńska s. 347-362
"Żona wyćwiczona : kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku", Joanna Partyka, Warszawa 2004 : [recenzja] Beata Cieszyńska Joanna Partyka s. 383-386
"Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu "silva rerum" w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku", Stanisław Roszak, Toruń 2004 : [recenzja] Beata Cieszyńska Stanisław Roszak (aut. dzieła rec.) s. 386-390