Znaleziono 4 artykuły

Aleksandra Oszczęda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka literackiej polemiki : "August Jagiełło wzbudzony" Stanisława Grochowskiego Aleksandra Oszczęda s. 3-13
Mała "Iliada : Nemezis kraju północnego" Jakuba Duszy Podhoreckego Aleksandra Oszczęda s. 135-142
Z kroniki do sylwy : wokół problemów rękopisu i druku w początkach XVII wieku : część 1 : Pieśń o zdobyciu Smoleńska Marcina Paszkowskiego : uwagi o autorstwie i migracji tekstu Aleksandra Oszczęda s. 175-180
Z kroniki do sylwy : wokół problemów rękopisu i druku w początkach XVII wieku : część 2 : wiersz Macieja Stryjkowskiego w lwowskim rękopisie Ossolineum Aleksandra Oszczęda s. 231-248