Znaleziono 1 artykuł

Teresa Banasiowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku : wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki Teresa Banasiowa s. 31-45