Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
1999, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dylematy metodologii badań w zakresie doradztwa zawodowego Jan Rostowski s. 3-12
Adaptational Processes in Verbal Communication Hans W. Ophoff s. 13-28
A Comparison of Anger in Cardiovascular High Risk and Normal Adolescents Carolyn C. Johnson Nina Ogińska-Bulik s. 29-38
Macierz stylów społecznych (MSS) jako metoda oceny wzorów zachowania komunikacyjnego Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 39-45
Wizualizacja : próba eksplikacji pojęcia Jan Młodkowski s. 47-60
Wizualizacja w praktyce psychologicznej Jan Młodkowski s. 61-76
Psychologiczne wyznaczniki stylów radzenia sobie ze stresem u osób uzależnionych od alkoholu Jan Chodkiewicz s. 77-85
Rzetelność i trafność polskiego przekładu Kwiestionariusza Rudolfa H. Mossa : Coping Responses Inventory – Youth Form Sylwia Szymańska s. 87-97
"Dobro innych" jako wartość wśród licealistów i studentów w zależności od płci i reaktywności Anna M. Zalewska s. 99-109
Andrzej Giryński – wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie : wybory – postawy – zachowania interpersonalne Ewa Zasępa s. 111-114
Sprawozdanie z XX Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem – STAR Nina Ogińska-Bulik s. 115-118