Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2007, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowe uwarunkowania męskości, kobiecości i androgynii Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 3-20
Role grupowe a płeć psychologiczna i kompetencje społeczne Dorota Strzelczyk-Muszyńska s. 21-35
Choroba nowotworowa : w obliczu zagrożenia życia Joanna Paul-Kańska s. 37-45
Wsparcie społeczne a kontrola poziomu cukru we krwi w cukrzycy typu 2 Iwona Kocemba s. 59-65
Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u kobiet i mężczyzn na emeryturze Maria Pasik s. 67-79
Poczucie osamotnienia a wsparcie społeczne i zadowolenie z życia u mężczyzn uzależnionych od alkoholu Jan Chodkiewicz Magdalena Światkowska s. 81-95
Tolerancja na dwuznaczność a poziom zadowolenia z życia młodzieży niedowidzącej Bogna Kędzierska s. 97-109
Style atrybucji a reakcje na własną porażkę : projekt badań własnych Tomasz Jarmakowski s. 111-125
Nastrój a racjonalność myślenia w zależności od dominującego mechanizmu regulacji zachowania Monika Wróbel s. 127-146
Klimat organizacyjny jako jeden z zasobów w procesie radzenia sobie ze stresem : badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm Waldemar Świętochowski s. 147-160
Niektóre aspekty przetwarzania obrazów wizualnych Jan Młodkowski s. 161-173
Percepcja produktu w kontekście przekazu reklamowego : analiza na podstawie dwu metod badania podobieństwa Małgorzata Banaszczyk s. 175-189