Znaleziono 8 artykułów

Jan Chodkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywy podejmowania zachowań ryzykownych i ocena ich konsekwencji w opinii młodzieży szkolnej Łodzi Jan Chodkiewicz Zygfryd Juczyński s. 3-15
Analiza wybranych zmiennych psychologicznych u mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu : wstępne wyniki Jan Chodkiewicz s. 55-64
Psychologiczne wyznaczniki stylów radzenia sobie ze stresem u osób uzależnionych od alkoholu Jan Chodkiewicz s. 77-85
Poczucie osamotnienia a wsparcie społeczne i zadowolenie z życia u mężczyzn uzależnionych od alkoholu Jan Chodkiewicz Magdalena Światkowska s. 81-95
Charakterystyka psychologiczna osób podejmujących leczenie odwykowe - doniesienie wstępne Jan Chodkiewicz s. 105-111
Problem akceptacji choroby u osób uzależnionych od alkoholu : znaczenie zasobów osobistych Jan Chodkiewicz s. 123-133
Sprawozdanie z sympozjum na temat „Tajemnica i utrzymanie tajemnicy”, Rauscholzhausen (Niemcy), 10-12 II 1996 r. Jan Chodkiewicz s. 165-167
Osobowościowe i społeczne wyznaczniki utrzymywania sekretu Jan Chodkiewicz Leon Niebrzydowski s. 201-210