Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2002, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeobrażenia współczesnego małżeństwa Iwona Janicka s. 3-13
Psychologia prokreacji : stan obecny i perspektywy Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 15-28
Poradnictwo zawodowe w epoce postmodernizmu Anna Paszkowska-Rogacz s. 29-36
Ewaluacja programu rozwijania zdolności twórczych dzieci przedszkolnych Grażyna Poraj s. 37-50
Psychologiczne wyznaczniki redukcji nadwagi u kobiet Jolanta Chanduszko-Salska Nina Ogińska-Bulik s. 51-60
Umiejscowienie kontroli a radzenie sobie z bólem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów Piotr Gurowiec Nina Ogińska-Bulik s. 61-70
Efektywność strategii wolicjonalnych u osób depresyjnych Agata M. Wytykowska s. 71-85