Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2008, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Telepraca : ujęcie definicyjne, poruszane problemy i zalecenia na przyszłość Mateusz Hauk s. 3-21
Koncepcja uwagi wizualnej Jan Młodkowski s. 23-44
Język, logika a rozumowanie : teoria reguł czy modele umysłowe? Michał Białek s. 45-54
Wpływ informacji medialnej na odtwarzanie pamięci zdarzeń Andrzej Śliwerski s. 55-74
Uciążliwość i psychologiczne koszty pracy : negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy Katarzyna Biegańska s. 75-93
Wybrane predykatory przedsiębiorczości handlowców Joanna Cębrzyńska Bohdan Dudek s. 95-113
Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera Andrzej Domański Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 115-128
Kwestionariusz Lęku Porodowego (KLP II) Wersja Zrewidowana : konstrukcja i właściwości psychometryczne Mariusz Paciorek Leszek Putyński s. 129-133