Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2013, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd teorii aprobaty społecznej Paweł Izdebski Martyna Kotyśko Karolina Żbikowska s. 5-20
Język jako narzędzie poznania i komunikacji Krystyna Adamska s. 21-37
Edynburska skala depresji poporodowej : właściwości psychometryczne i charakterystyka Karolina Kossakowska s. 39-50
Potraumatyczny wzrost : zróżnicowanie ze względu na rodzaj doświadczonego zdarzenia oraz płeć i wiek badanych osób Nina Ogińska-Bulik s. 51-66
Percepcja interpersonalna w rodzinach dziewcząt chorych na jadłowstręt Leszek Putyński s. 67-79