Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2000, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Emocjonalne metody manipulacji społecznej Waldemar Świętochowski s. 3-10
Poczucie własnej skuteczności : teoria i pomiar Zygfryd Juczyński s. 11-23
Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe : konstrukcja i własności psychometryczne Nina Ogińska-Bulik Leszek Putyński s. 25-33
Psychologiczna charakterystyka kobiet z nadwagą i otyłością Jolanta Chanduszko-Salska Nina Ogińska-Bulik s. 35-44
Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży z rodzin obciążonych alkoholizmem a poziom jej lęku i agresji Leon Niebrzydowski s. 45-55
Osobowość młodzieży chorej na cukrzycę Sylwia Szymańska s. 57-65