Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2009, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria niesprawiedliwości J. S. Adamsa Anna Michałkiewicz s. 3-16
Użyteczność różnych sposobów rozumienia informacji w psychologii Jan Młodkowski s. 17-28
Polimorficzny obraz struktury rodziny w świetle współczesnej literatury psychologicznej Katarzyna Walęcka-Matyja s. 29-40
Potrzeba stymulacji a ekspozycja na zdarzenia traumatyczne Bohdan Dudek Katarzyna Wojtecka s. 41-54
Styl atrybucji, poczucie kontroli i płeć a podatność na powstawanie syndromu wyuczonej bezradności Tomasz Jarmakowski s. 55-73
Próba stworzenia typologii ludzi starych na przykładzie osób korzystających z dziennych domów pomocy społecznej Monika Jankowska s. 75-102
Spójność i zróżnicowanie typów osobowości zawodowej według J. L. Hollanda a poziom natężenia wybranych wymiarów psychologicznych Anna Paszkowska-Rogacz s. 103-116