Znaleziono 9 artykułów

Jan Młodkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Użyteczność różnych sposobów rozumienia informacji w psychologii Jan Młodkowski s. 17-28
Koncepcja uwagi wizualnej Jan Młodkowski s. 23-44
Wizualizacja : próba eksplikacji pojęcia Jan Młodkowski s. 47-60
Ruchy oczu w procesie wyobrażania Jan Młodkowski s. 47-56
Wizualizacja w praktyce psychologicznej Jan Młodkowski s. 61-76
Motywy aktywności racjonalizatorskowynalazczej pracowników przemysłu Witold Dobrołowicz Jan Młodkowski s. 95-109
The Oculomotor System in the Processing of Visual Information Jan Młodkowski s. 133-143
Antynomia centrum i peryferii w procesie widzenia Jan Młodkowski s. 135-146
Niektóre aspekty przetwarzania obrazów wizualnych Jan Młodkowski s. 161-173