Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2004, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemoc i agresja wobec swoich i obcych a tożsamość w ramach integracjieuropejskiej i globalizacji Zdzisław Majchrzyk s. 3-17
Doświadczanie agresji i przemocy w szkole Grażyna Poraj s. 19-31
Osobowościowe i społeczne źródła podatności na doświadczanie wstydu Lucyna Golińska s. 33-44
Moje samopoczucie : polska adaptacja kwestionariusza Menopause Symptom List Janette M. Perz Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 45-54
Poczucie koherencji a wypalanie się w zawodzie nauczyciela Waldemar Świętochowski s. 55-66
Wyznaczniki stanu zdrowia funkcjonariuszy policji Nina Ogińska-Bulik s. 67-78
Wyznaczniki stanu zdrowia personelu ratownictwa medycznego Martyna Kaflik-Pieróg Nina Ogińska-Bulik s. 79-89
Demograficzno-społeczne uwarunkowania poziomu wiedzy o hemofilii u osób nie dotkniętych tym problemem zdrowotnym Katarzyna Walęcka-Matyja s. 91-101
Poziom lęku u osób chorych na cukrzycę Iwona Kocemba s. 103-112
Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych Małgorzata Ledwoń s. 113-122
Problem akceptacji choroby u osób uzależnionych od alkoholu : znaczenie zasobów osobistych Jan Chodkiewicz s. 123-133
Antynomia centrum i peryferii w procesie widzenia Jan Młodkowski s. 135-146
Zróżnicowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych u kierowców ze względu na płeć Hanna Bednarek s. 147-156
Psychologia kariery : rys historyczny Anna Paszkowska-Rogacz s. 157-170
Człowiek wobec zmian w organizacji Anna Lubrańska s. 171-182
Przedsiębiorca i przedsiębiorczość : blaski i cienie sukcesu Katarzyna Biegańska s. 183-195
Proces "chorowania" w rodzinie Waldemar Świętochowski s. 197-204