Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2001, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola cech osobowości w zachowaniach organizacyjnych Jan Rostowski s. 3-14
Formy samoświadomości u osób po próbach samobójczych Jan Szałański s. 15-23
Poziom poczucia alienacji u nieletnich w zakładach resocjalizacyjnych Stanisław Lipiński s. 25-34
Intolerance of Ambiguity : two Empirical Studies on the Generality Concept and their Heuristic Implications Hans W. Ophoff s. 35-58
Style percepcyjne, sprawność intelektualna a funkcjonalna dominacja stronna u studentów ASP Hanna Bednarek s. 59-69
Psychologiczny wymiar "jakości życia" w chorobach nowotworowych Zygfryd Juczyński Agata Kalembrik s. 71-82
Zasoby osobiste jako wyznaczniki radzenia sobie ze stresem u dzieci Nina Ogińska-Bulik s. 83-93
Wypalenie zawodowe a dolegliwości somatyczne u nauczycieli Waldemar Świętochowski s. 95-109
Wybrane wymiary osobowości a style zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych Agnieszka Lipińska-Grobelny s. 111-126
System wartości ze szczególnym uwzględnieniem rangi pracy wśród Dorosłych Dzieci Alkoholików Izabela Wawrzyniak s. 127-136
Sprawozdanie z XXI Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem – STAR, Bratysława, Słowacja, 20–22 lipca 2000 r. Nina Ogińska-Bulik s. 137-140