Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2014, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orientacje społeczne a ocenianie cech partnera interakcji zależnie od jego mimicznej ekspresji emocjonalnej Joanna Lewczuk s. 5-29
Poczucie kontroli u sprawców przestępstw agresywnych Katarzyna Belniak s. 31-44
Percepcja związku małżeńskiego i relacji rodzinnych oraz strategie radzenia sobie kobiet o zróżnicowanym stopniu nasilenia depresji Ewa Robakowska s. 45-66
Jakość życia kobiet w okresie średniej i późnej dorosłości Karolina Janicka s. 67-84
Psychologiczna analiza treści zeznań Bartosz W. Wojciechowski s. 85-109
Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie Anita Głód Sylwia Rydz s. 111-127
Kwestionariusz Cech Pracy – opracowanie polskiej wersji narzędzia do badania cech pracy i środowiska zawodowego : wstępne wyniki badań Mateusz Hauk s. 129-153