Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
1998, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od decyzji do działania: model wyjaśniający zachowania suicydalne Zygfryd Juczyński s. 3-13
Odległe następstwa wykorzystywania seksualnego dziecka Eleonora Bielawska-Batorowicz s. 15-28
Rola statusu tożsamości osobowej w procesie wyboru kariery zawodowej Jan Rostowski s. 29-43
"Assessment center" metodą oceny potencjału zawodowego kadry kierowniczej Jacek Kuna s. 45-55
Zróżnicowanie postaw rodzicielskich percypowanych przez dzieci o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych Agnieszka Kijewska s. 57-66
Zachowania Typu A Jolanta Chanduszko-Salska Nina Ogińska-Bulik s. 67-77
Rzetelność i trafność skali WISC-R w świetle wyników badań dzieci 11-letnich Paweł Nowak s. 79-101
Postawy religijne 15-16-letnich dziewcząt lekko upośledzonych umysłowo Ewa Zasępa s. 103-111
Style radzenia sobie osób w sytuacji bezrobocia Emilia Brudzińska s. 113-121
Jakość życia pacjentów po leczeniu operacyjnym raka krtani Agnieszka Lipińska s. 123-143
Skala Rozwoju Motorycznego Oziereckiego : (historia i współczesne zastosowania) Leszek Putyński s. 145-149
Communication Skill Training and the development of counsellor attitudes Wiliam Campbell Judith Done s. 151-160
Sprawozdanie z IX Europejskiej Konferencji Psychologii Zdrowia w Bergen – Norwegia Nina Ogińska-Bulik s. 161-164
Sprawozdanie z sympozjum na temat „Tajemnica i utrzymanie tajemnicy”, Rauscholzhausen (Niemcy), 10-12 II 1996 r. Jan Chodkiewicz s. 165-167